در این پروژه که به مدت چهار ماه طول کشید یک ون ایویکو را با ایجاد تغییرات مورد نظر و نصب تجهیزات برای استفاده بصورت واحد سیار ارسال صدا و تصویر ماهواره ای  تبدیل نمودیم